Δημοτικό Θέατρο
Δημοτική Φιλαρμονική
Δημοτική Μεικτή Χορωδία
Ιστορικό-Λαογραφικό Μουσείο
Καποδιστριακό Πνευματικό Κέντρο
 
 
 
 
 
 

ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ

    Το Καποδιστριακό Πνευματικό Κέντρο Δήμου Αίγινας είναι Νομικό ΠρόσωποΔημοσίου Δικαίου και ιδρύθηκε το έτος 1997 (ΦΕΚ 435/97/Β)
Το Καποδιστριακό Κέντρο εδρεύει στην Αίγινα, είναι υπό την άμεση εξάρτηση και εποπτεία του Δήμου και στεγάζεται στον Πύργο Μαρκέλλου.
   Διοικείται από επταμελές Διοικητικό Συμβούλιο  η θητεία του οποίου συμβαδίζει με τη θητεία της εκάστοτε Δημοτικής Αρχής και αποτελείται από τον Δήμαρχο ή Αντιδήμαρχο Αίγινας,  ένα μέλος του Δημοτικού Συμβουλίου, τον εκάστοτε Πρόεδρο του Μορφωτικού Συλλόγου " Ι. Καποδίστριας", τον εκάστοτε προιστάμενο του Ιστορικού Αρχείου Αίγινας, ενα εκπρόσωπο του ΙστορικούΛαογραφικού Μουσείου και δύο πολίτες - Δημότες Αίγινας.

Το Καποδιστριακό Κέντρο χρηματοδοτείται εν μέρει από τη Δημοτική Αρχή και από
διαφόρους πόρους που προέρχονται από δωρεές, κληροδοτήματα, κληρονομίες και αντίτιμο παρεχομένων υπό του Κέντρου υπηρεσιών ή πραγμάτων.
Οι βασικότεροι σκοποί του Καποδιστριακού Κέντρου είναι οι εξής.

ΕΝΘΑΡΡΥΝΣΗ ΕΡΕΥΝΩΝ - ΜΕΛΕΤΩΝ
---- Ενθάρρυνση, οργάνωση και προβολή επιστημονικών ερευνών, συναφών
προς τη δράση του Κυβερνήτη Ι. Καποδίστρια και ειδικότερα για :
α) την περίοδο 1828 -1829 όταν η Αίγινα ήταν η Πρώτη Πρωτεύουσα του
Νεότερου Ελληνικού Κράτους και
β) τις διάφορες επιδράσεις της πολιτικής του Κυβερνήτη στην εξέλιξη του
Ελληνικού κράτους.

--- Διοργάνωση σεμιναρίων και συνεδρίων για ιστορικά, πολιτιστικά, κοινωνικά,
πολιτικά και οικονομικά θέματα που αφορούν τις ποικίλες δραστηριότητες του Ι.
Καποδίστρια, τις συνέπειες τους καθώς και τις κριτικές αντιπαραθέσεις που
προκάλεσαν.

--- Χρηματοδότηση μεταπτυχιακών μελετών σχετικών με το έργο του Κυβερνήτη
κατά προτεραιότητα σε Αιγινήτες σπουδαστές.

--- Προκήρυξη και απονομή διετούς βραβείου με τίτλο " ΒΡΑΒΕΙΟ ΙΩΑΝΝΗ
ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑ" για την αρτιότερη πρωτότυπη επιστημονική εργασία με θέμα τις
δραστηριότητες και συνέπειες της διακυβέρνησης του Ι. Καποδίστρια, .

--- Απονομή ετησίων βραβείων καλύτερης εκθέσεως σε μαθητές Γυμνασίου και
Λυκείου με θέμα συναφές με τη διακυβέρνηση της χώρας από τον Ι. Καποδίστρια.

ΔΙΚΤΥΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ

--- Συνεργασία με παρόμοιου στόχου Εθνικά και Διεθνή Ιδρύματα, Ινστιτούτα και
κέντρα για τη θεμελίωση Δικτύου Πληροφόρησης σχετικού με την Ιστορική δράση του
Ι. Καποδίστρια, τις δραστηριότητές του και τα αποτελέσματα των πρωτοβουλιών και
ενεργειών του.

--- Συγκέντρωση και επεξεργασία πληροφοριακού υλικού, ειδικότερα για την
Καποδιστριακή περίοδο και γενικότερα για τη Νεότερη ιστορία της Ελλάδας.

ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ

--- Αξιοποίηση των πνευματικών δυνάμεων και ενίσχυση της πνευματικής και
πολιτιστικής δραστηριότητας της νήσου Αίγινας.

--- Διάσωση και προβολή της πνευματικής και πολιτιστικής μας κληρονομιάς και
της Λαϊκής παράδοσης

--- Συμμετοχή σε ευρύτερες Ελληνικές και Διεθνείς ενώσεις με σκοπό την προβολή
της Αιγινήτικης Ιστορίας και τέχνης, τη γνωριμία με τις πολιτιστικές αξίες άλλων λαών
καθώς και την ανάπτυξη φιλίας και συνεργασίας μαζί τους.

--- Η επιδίωξη με κάθε πρόσφορο μέσο της προβολής της Αίγινας μέσο του
πνευματικού, πολιτιστικού παρελθόντος της και της δράσης της ιστορικής μορφής
του Ι. ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑ.

--- Η επιστροφή των αρχαίων γλυπτών και ευρημάτων της χώρας μας και
ειδικότερα της Αίγινας που βρίσκονται σε Μουσεία και συλλογές.

--- Δημιουργία Καποδιστριακού Μουσείου όπου θα συγκεντρωθούν και εκτεθούν
αντικείμενα και πάσης φύσεως υλικό που αφορά τη ζωή και τη δράση του
Κυβερνήτη.

--- Οργάνωση ετήσιου εορτασμού στις 26 Ιανουαρίου, ημέρα της Ορκωμοσίας στην
ΑΙΓΙΝΑ του πρώτου Κυβερνήτη της Νεοτέρας Ελλάδας ΙΩΑΝΝΗ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑ.

                                      Η προτομή    του Ι. Καποδίστρια στον κήπο "Παναγίτσας" 

    ΑΡΧΗ 
 
 
 
 
 
 


ΑΡΧΗ
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΘΕΑΤΡΟ ΑΙΓΙΝΑΣ
 
 
 
 
 
 
 
 

    To ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΘΕΑΤΡΟ ΑΙΓΙΝΑΣ αποτελεί νομικό πρόσωπο που συνεστήθει με την υπ αριθ.   33417/23-12-94 Απόφαση του Νομάρχη Πειραιά και που δημοσιεύθηκε στο  υπ αριθ. 79/Β/7-2-95  ΦΕΚ.
    Ο Θίασος του Θεάτρου αποτελείται από ταλαντούχους ερασιτέχνες  ηθοποιούς του νησιού μας.
    Η πρώτη παράσταση του θεάτρου (1996) ήταν το εργο του Γκόγκολ. " Παντρολογήματα"
    Στη συνέχεια και το καλοκαίρι του 1996 ανέβηκε η παράσταση " Ο Φιάκας του Δ. Μισιτζή"
    Τον χειμώνα του 1997  ανέβηκε με μεγάλη επιτυχία το έργο του  Μ. Κορρέ " Οικος Ευγηρίας"
και το καιλοκαίρι του 1998 η νησιώτικη ηθογραφία του Δ. Μπόγρη " Πολυαγαπημένη μου .. Αίγινα" από την Β. Σκηνή του Δημοτικού Θεάτρου.
 

    Το Δημοτικό θέατρο Αίγινας διοικείται από πενταμελές Διοικητικό Συμβούλιο του οποίου πρόεδρος είναι ο Αντιδήμαρχος Αίγινας κ. Σώζων Βελιώτης. Η θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου είναι τετραετής και ακολουθεί την θητεία της  Δημοτικής Αρχής.

  Με την ίδρυση και λειτουργεία του Δημοτικού Θεάτρου επιδικώκεται η αναβάθμιση της θεατρικής παιδείας στο νησί της Αίγινας και η αξιοποίηση κατα τόν καλύτερο τρόπο του πολύ αξιόλογου δυναμικού των ερασιτεχνών ηθοποιών της Αίγινας.

ΑΡΧΗ  σελιδας
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΦΙΛΑΡΜΟΝΙΚΗ ΑΙΓΙΝΑΣ

      Είναι Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου και υπάγεται στον Δήμο Αίγινας.
       Επανιδρύθηκε το 1993 με σκοπό την εξάπλωση και αναβάθμιση της
μουσικής παιδείας στην Αίγινα. Στα χρόνια πού πέρασαν από τότε άντλησε
πολύτιμη εμπειρία και έτσι αποτελεί σήμερα έναν ολοκληρωμένο πολιτιστικό φορέα
       Ο Στόχος τής Δ.Φ.Α είναι η διδασκαλία θεωρητικών Μουσικής και η
διδασκαλία οργάνου, με σκοπό μετά την ολοκλήρωση των προγραμματισμένων
μαθημάτων την ένταξη των σπουδαστών στο μουσικό σώμα (μπάντα) η σε
οποιοδήποτε άλλο μουσικό σύνολο δημιουργηθεί στο μέλλον.
        Η ΔΦΑ στεγάζεται σε ειδικά διαμορφωμένο χώρο του Δημοτικού
Γυμναστηρίου, Ήδη από τον Φεβρουάριο 1998 λειτουργούν επίσης οι νέοι χώροι σε
ενοικιασμένο κτίριο εντός της πόλεως,
Καλοκαιρινή Συναυλία -Διευθυνει ο Αρχιμουσικός κ. Μπαμιώτης

Ο Εκπαιδευτικός τομέας της Δημ. Φιλαρμονικής περιλαμβάνει  θεωρία, σολφεζ,Ρυθμική ανάγνωση, ακουστικές ασκήσεις ,εισαγωγή στην Αρμονία της Μουσικής, Δημιουργία μικρών μουσικών συνόλων, στοιχεία οργανολογίας και οργανογνωσίας, πρακτική εκμάθυνση ενός πνευστού- πληκτού ή κρουστού οργάνου, Drums .

Ενα λουλούδι για επιβράβευση από τον Δήμαρχο

Τα όργανα που διδάσκονται είναι

α. Ξύλινα πνευστά ( κλαρίνο,σαξόφωνο, κουαρτίνο, φλάουτο,
β. Χάλκινα πνευστά ( τρομπέτα,αλτικόρνο, ευφώνιο, τρομπόνι, τούμπα)
γ, Drums
δ. κρουστά

ΜΟΥΣΙΚΗ προπαίδεια για παιδιά από 4 - 8 ετών.
Είναι ένα ειδικό τμήμα της ΔΦΑ. Το παιδί έρχεται σε επαφή με τα πρώτα
μουσικά όργανα, τούς πρώτους ρυθμούς και τις πρώτες μελωδίες. Τα όργανα και τα
μαθήματα είναι προσαρμοσμένα στην ηλικία των παιδιών συνδυάζοντας μάθηση και
ψυχαγωγία.

Η ΔΦΑ διαθέτει για τις ανάγκες διδασκαλίας και παρουσίας των μουσικών
συνόλων της, έναν αρχιμουσικό και 2 δασκάλους μουσικής,
Παρέλαση 28 Οκτωβρίου 99
 

Εκδηλώσεις 28 Οκτ.99

ΤΗΛ. ΓΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
ΣΤΟ ΔΗΜΑΡΧΕΙΟ (0297) 24444- 25588
ΣΤΟ ΧΩΡΟ ΤΗΣ ΔΦΑ " 23189
ΕΠΙΣΗΣ στα τηλ. 24130 & 25152
 

ΑΡΧΗ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


              ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΜΙΚΤΗ ΧΟΡΩΔΙΑ
       Η Δημοτική Μικτή Χορωδία Αίγινας είναι Νομικό Πρόσωπο και ιδρύθηκε μετα από απόφαση του ΔΣ Δήμου Αίγινας τον Μάιο του 1995.

    Τη διοίκηση της Δημ. Χορωδίας που τελεί υπό την .αμεση εποπτεια του Δήμου Αίγινας,  έχει πενταμελές Διοικητικό Συμβούλιο, στο οποίο   Προεδρεύει ο Δήμαρχος η Αντιδήμαρχος. Το Διοικητικό Συμβούλιο ακολουθεί τη θητεία της Δημοτικής Αρχής.
    Πρόεδρος ΔΣ τηε Δημ.Χορωδίας είναι ο Αντιδήμαρχος Αίγινας κ. Σώζων Βελιώτης.

    Η Δημοτική Χορωδία είναι μικτή , τετράφωνη, συμμετέχουν σε αυτήν περίπου 40 άτομα .
    Μαέστρος της Χορωδίας από την ίδρυσή της της είναι η Κα Βάνα Χαλκίδη μουσικός , πρ. καλλιτέχνις της Εθνικής Λυρικής Σχολής , Δ/ντρια της Μουσικής Σχολής ΑΦΑΙΑ.
    Στο πιανο συνοδεύει επίσης από την αρχή της ίδρυσης της Χορωδίας, ο κ. Κυριάκος Συκιώτης, μουσικός   μέλος της Εθνικής Λυρικής Σκηνής.

    Από τό έτος 1998 η Δημοτική Χορωδίαα προχώρησε στην ίδρυση του παιδικού τμήματος της, στο οποίο συμμετέχουν περίπου 30 μικρά παιδια, αγόρια και κορίτσια.

Η Δημοτική Χορωδία Αίγινας πραγματοποιεί κάθε χρόνο   4 περίπου εμφανίσεις συμμετέχουσα σε όλες τις καλλιτεχνικές εκδηλώσεις του Δήμου Αίγινας.

ΑΡΧΗ ΣΕΛΙΔΑΣ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΛΑΟΓΡΑΦΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ
Τα στοιχεία που αφορούν το Ιστορικό Λαογραφικό Μουσείο ευρίσκονται στην ενότητα  ¨ΜΟΥΣΕΙΑ" .
 


 
 
 
 
 

ΑΡΧΗ